Villkor och Hantering av personuppgifter

1. Köp
Avtal om köp är träffat när Du fått orderbekräftelse efter avslutad beställning. Orderbekräftelse skickas till den e-postadress Du angett i Din kundregistrering. 

OBS! Man måste vara myndig för att handla hos biggi.se.

2. Priser
Alla priser i webbutiken är angivna i svenska kronor inklusive moms, för närvarande 25 %. Fraktkostnad tillkommer på alla beställningar.
Efter bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som Optimel Elektronik och Plåtteknik AB inte råder över som t.ex. ändrad moms, väsentligt ändrade inköpspriser eller valutaförändringar.

3. Betalning
Betalning sker via klarna.
Klarna betalningsvillkor gäller.
Företag kan ansöka om att bli fakturakund efter sedvanlig kostnadsfri kreditprövning.
Betalningsvillkor är 30 dagar netto för företagskund.

4. Förskottsbetalning
Optimel Elektronik och Plåtteknik AB äger rätt till att ta ut förskottsbetalning på specialvaror som ej ingår i standardsortimentet som lagervara och vid snabbleverans utan möjlig kreditprövning.

5. Leveransvillkor/Leveranstider
Normal leveranstid är 4-12 arbetsdagar efter det att vi mottagit din beställning. Eventuella avvikelser från normal leveranstid får du i förekommande fall via e-post. Givetvis har du då rätt att ändra eller avboka din beställning om du tycker att leveranstiden blir oskäligt lång.
Leveranstid på beställningsvaror som ej är lagervara (tex. Design egen kulör) är 2-4 veckor.

6. Ångerrätt
Enligt Distansavtalslagen har du som kund/privatperson rätt att ångra köpet inom 14 dagar efter det att varan erhållits. OBS! du ansvarar själv för kostnaden för return samt att varan är i obrukat skick. Varan skall returneras i originalförpackning med alla tillbehör bifogade. När Optimel Elektronik och Plåtteknik AB har fått varorna returneras hela köpesumman.

7. Ej Utlösta Paket / Falska Beställningar
Ej utlösta paket debiteras med en avgift om 400 SEK för att täcka våra kostnader. Denna avgift består av tur- och returfrakt. Bedrägerier samt försök till bedrägerier polisanmäls.

8. Garantier
När Du handlar på biggi.se har Du alltid minst 2 års garanti på alla produkter. I de fall garantin är längre anges detta i produktinformationen intill varan. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, dvs. fel som fanns i varan vid leverans (fabrikations- eller tillverkningsfel). Följesedel/faktura tillsammans med kvitto gäller även som garantibevis. Förvara dessa dokument väl då de krävs vid utnyttjande av garanti.

9. Reklamation
Optimel Elektronik och Plåtteknik AB inspekterar varje försändelse innan den skickas till Dig. Om varan ändå skulle vara skadad eller felexpedierad åtgärdar vi naturligtvis detta utan kostnad för Dig.
VIKTIGT är att Du gör en korrekt anmälan: Synliga fel: anmäls direkt till utlämningsstället eller till chauffören. Dolda fel: anmäls till kundservice på info@postladan.se inom 10 dagar från mottagandet av varan. Felexpedierad eller skadad vara byter vi ut om Du så önskar eller så återbetalas pengarna samt fraktkostnaden. Om Du beställt fler varor än den Du returnerat återbetalas dock inte hela fraktkostnaden.

10. Force majeure
Optimel Elektronik och Plåtteknik AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl. a. Myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden. Optimel Elektronik och Plåtteknik AB reserverar sig för bild och textfel.

11. Hantering av personuppgifter
Som kund hos oss hanterar vi dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra varor och tjänster. Vi på Optimel Elektronik och Plåtteknik AB månar om skydda dessa uppgifter. Vi förmedlar inga uppgifter till tredje part.

Den 25 maj 2018 började en ny förordning gälla i hela EU, GDPR (General Data Protection Regulation) som ersätter den svenska Personuppgiftslagen, detta bl. a för att du som individ ska bli bättre skyddad.

Vi behandlar dina personuppgifter på någon av följande grunder:

För att kunna fullfölja vårt åtagande t ex att leverera den produkt du beställt
På grund av rättslig förpliktelse enligt lag
I specifika fall efter att du lämnat samtycke till just den behandlingen.
Vi sparar inte personuppgifterna längre än vad vi behöver, dock måste vi ta hänsyn till våra garantiåtaganden samt följa vissa lagar t ex Bokföringslagen.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar (registerutdrag). Du har också rätt att i vissa fall få dina personuppgifter rättade eller raderade. Registerutdrag begärs skriftligen. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, kan du lämna ditt klagomål till Datainspektionen.

 

Våra kontaktuppgifter är:

Info@optimel.se

Optimel Elektronik och Plåtteknik AB, Hållnäsgatan 19, 752 28 Uppsala. Tel 018-15 27 27